Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine Rekabet Kurulu, Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları A.Ş., THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. ve Triple Star Aviation Ltd.’nin özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettikleri iddiasını yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikâyet nedeniyle yapılan önaraştırmada, dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, 01.11.2018 tarihinde 18-41/652-318 sayı ile karar verilmişti. Takiben, anılan Kurul kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi 09.03.2022 tarih ve 2021/896 E. 2022/353 K. sayılı kararı iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 07.04.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları A.Ş., THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. ve Triple Star Aviation Ltd. hakkında soruşturma açılmasına 22-16/277-M sayı ile karar verdi.