Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarihi kararlara imza atıyor. Sigortacılık kanununun 32.maddesine göre, müşterilerine sigorta şirketi seçme hakkını engelleyen bankalara ceza veriyor. İlk ceza Aksigorta acentası olarak Akbank’a verildi.

Akbank’a ikinci bir ceza da Avivasa Emeklilik şirketi işlemlerinden dolayı geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Akbank’a yine 32 maddeden yani müşterilerinin sigorta şirketi seçme hakkını engellemekten dolayı 15 gün faaliyet durdurma cezası verdi.

Avivasa Emeklilik şirketi KAP’a şu açıklamayı yaptı:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından, acentemiz Akbank TAŞ’nin Sigortacılık Kanunu’nun 32. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılığı nedeni ile sigorta aracılığı faaliyetinin, 30.01.2020 – 13.02.2020 tarihleri arasında 15 gün süre ile geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
Acentemiz hakkındaki söz konusu faaliyet durdurma kararının, Şirketimizin faaliyetlerinde ve finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.

İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususun kamuya açıklanması, Şirketimiz tarafından alınan 13 Aralık 2019 tarihli bir karar ile ertelenmişti.

Söz konusu erteleme; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi kapsamında Acentemizin alınan bu karara ilişkin yeniden değerlendirme talebinde bulunmuş olması nedeni ile bu süre zarfında şirketimiz ve yatırımcılarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla yapılmıştır.”