Yurt dışındaki fuarlara katılan firmalara 250 Bin TL’ye kadar destek

Yurt dışında düzenlenen fuarlara katılacak firmalara, fuarın genel nitelikli olması halinde 50 bin liraya, sektörel nitelikli olması halinde 75 bin liraya, Ekonomi Bakanlığınca belirlenen prestijli fuarlardan birisi olması halinde ise 250 bin liraya kadar destek verilecek.

Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen organizatörlerin, bu kapsamda yaptıkları harcamalar yüzde 75 oranında desteklenecek. Destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 320 bin lirayı, sektörel nitelikli olması halinde 500 bin lirayı aşamayacak.

Yurt dışında düzenlenen fuarlara katılacak firmalara,  fuarın genel nitelikli olması halinde 50 bin liraya, sektörel nitelikli olması  halinde 75 bin liraya, Ekonomi Bakanlığınca belirlenen prestijli fuarlardan  birisi olması halinde ise 250 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun fuar desteklerinde uygulanacak  limit ve esasları belirleyen “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının  Desteklenmesine İlişkin Kararı”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Firmaların yurt dışındaki fuarlara iştiraklerinin desteklenmesi  suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın  artırılması amacıyla alınan Karara göre, desteklerden Türk Ticaret Kanunu  hükümleri çerçevesinde kurulan, ihracatçı birliğine üye şirketlerle Türkiye’de  yerleşik üretici, imalatçı organizasyonları (tanıtım grupları, federasyon,  birlik) yararlanacak.

Yurt dışı fuarlara katılımlar, katılımcıların stant alanının metrekare  cinsinden büyüklüğü dikkate alınarak desteklenecek. Destek tutarı her fuar için  ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke veya sektör bazında da hesaplanabilecek.

Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen organizatörlerin, bu kapsamda  yapmış oldukları harcamalar yüzde 75 oranında desteklenecek. Destek tutarı, yurt  dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 320 bin lirayı, sektörel nitelikli  olması halinde 500 bin lirayı geçemeyecek. Sektörel nitelikli fuarlarda, 500 bin  liraya ilaveten, proje kapsamında yapılacak harcamaların yüzde 75’i nispetinde  (320 bin lirayı geçmemek üzere) destek sağlanabilecek.

Katılımcıya fuar bazında verilecek destek tutarı, yurt dışı fuarın  genel nitelikli olması halinde 50 bin lirayı, sektörel nitelikli olması halinde  75 bin lirayı, Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlarlardan birisi olması  halinde ise 250 bin lirayı geçemeyecek.

Katılımcılar, bir takvim yılı içinde en fazla 2 defa Bakanlıkça  belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden yararlanabilecek.

Karar, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek.