Avrupa Komisyonu – AB Mevzuat değişiklikleri (New Deal for Consumers) 7 Ocak 2020 itibariyle AB düzeyinde yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Komisyonu’nun

-Tüketici Hakları Direktifi
-Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi
-Haksız Şartlar Direktifi
-İhtiyati Tedbir (Injunctions) Direktifi ve
-Fiyat Bildirimi Direktiflerinde

değişiklik yapan ve özellikle dijital tüketicinin korunması ile ilgili ilave hükümler getiren bütüncül AB Mevzuat değişiklikleri (New Deal for Consumers) 7 Ocak 2020 itibariyle AB düzeyinde yürürlüğe girmiştir.

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ YÖNERGESİ

Tüketiciler için Yeni Fırsat

Avrupa Birliği Konseyi