Tüketici Paneli

06 Ekim 2015

Türkiye’nin Avrupa Birliği Uzmanı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile TURDER ortaklaşa Tüketici Hakları ve Rekabet Kanunu konusunda TOBB Plaza Konferans Salonu’nda bir Panel düzenledi.

Program

Türkiye’deki tüketici haklarına yönelik mevzuat düzenlemeleri, AB’ye katılım müzakereleriyle beraber hız kazanmıştır. Türkiye’de yürürlükte olan yeni 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, AB’ye uyum sürecinde tüketici haklarına ilişkin kilit mevzuatlardan biridir. Türkiye’de tüketici hakları konusunda AB’ye mevzuat uyumunda önemli bir sıkıntı gözükmezken, yeni mevzuat çalışmalarının uygulanması noktasında artıların ve eksilerin değerlendirilmesi, AB’ye uyum süreci dikkate alındığında önemli bir beklentidir. Nitekim, AB’ye uyum sürecinin, sadece mevzuat uyumu ile tamamen karşılanmayacağı, yasaların uygulamadaki etkinliğini artıran işlevsel bir pazar mekanizmasının ve rekabetçi bir ortamın oluşturulması esastır. AB’nin gündeminde Dijital Pazar ve Enerji Birliği gibi uzun vadeli pazar yapılarının tam olarak uygulanması için tüketicinin rolüne işaret edilirken, Türkiye’deki mevcut düzenlemelerin, bu pazar yapılarına entegre olma ihtiyacı da giderek artmaktadır.

10:00 Kayıt

10:30-11:00: Açılış Konuşmaları

Ayhan ZEYTİNOĞLU – İKV Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER – Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği (TÜRDER) Genel Başkanı ve Arel Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

11:00-11:30:

“AB’nin En Somut Kazanımı: Yeni Kanun ve Tüketici Hakları”

Fatma ÇAĞLAR – T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri

Koordinasyon ve Tüketici Şikayetleri Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanı

11:30-13:00: “AB Ekseninde Kanunun Değerlendirilmesi”

Oturum Başkanı:

Musa KARADEMİR – Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği (TÜRDER) Genel Koordinatörü

Fatma ÇAĞLAR – T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri Koordinasyon ve Tüketici Şikayetleri Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanı

Fuat ENGİN – Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) ve Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (TÜBİDER) Genel Başkanı

Haşmet ATAHAN – Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı

Yalçıner YALÇIN – Rekabet Kurumu Uzmanı

13:00-13:30: Soru-Cevap

 

BASIN BÜLTENİ

İKV-TÜRDER İŞBİRLİĞİNDE AB EKSENİNDE YENİ TÜKETİCİ KANUNU KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ

 

İKV ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği-TÜRDER ile işbirliğinde “AB Ekseninde Yeni Tüketici Kanunu” başlıklı seminer gerçekleştirildi. İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve TÜRDER Genel Başkanı ve Arel Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Özgöker’in açış konuşmalarını yaptığı seminerde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Çağlar, Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) ve Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (TÜBİDER) Genel Başkanı Fuat Engin, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Haşmet Atahan ve Rekabet Kurumu Uzmanı Yalçıner Yalçın sunumlarıyla konuyu detaylarıyla değerlendirdi.

Tüketici Hakem Heyetlerinde 5 milyon şikayetin çözüm beklediği belirtilen seminerde, tüketici derneklerine gelen şikayetlerin büyük bir oranının ise bankacılık ve ayıplı mallar konusunda geldiği kaydedildi.

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu açış konuşmasında önümüzdeki dönemde, tüketici politikasının, uzun vadeli AB stratejilerinin merkezinde yer alacağına dikkat çekti. Bu yıl 6 Mayıs’ta açıklanan Dijital Tek Pazar Stratejisi’nde öngörüldüğü biçimde, tüketicinin dijital ürünlere erişiminin sağlanması, e-ticarette tüketici hakları, tüketiciye daha açık bir şekilde bilginin sunulması, dijital ürünlere yönelik hakları konusunda farkındalığın artırılması, üye ülkelerdeki kurumsal kapasite gelişimi, üye ülkelerdeki farklı uygulamaların uyumlaştırılması ve tüketicilerin karar alma süreçlerine daha aktif katılımının amaçlandığını vurguladı.

TÜRDER Genel Başkanı Doç. Dr. Uğur Özgöker açış konuşmasında, AB’nin Türkiye’ye verdiği en büyük hediyenin, tüketicinin ve kısmen rekabetin korunması konusu olduğunu belirtti. Bu bağlamda yürürlükte olan yeni kanunun Türkiye’de tüketici lehine pek çok düzenlemeyi beraberinde getirdiğini ancak kanunun bazı noktalarda tam anlamıyla tüketici derneklerinin isteğine ve en önemlisi tüketicilerin haklarını koruyucu düzenlemelerde etkili olamadığını sözlerine ekledi. Rekabet Kanunu’nun bir arada düşünülmesi gereken yeni tüketici kurallarının uygulanmasında özellikle bankacılık ve GSM operatörlerinin tüketiciler aleyhine yaşanan sıkıntıların önemli bir nedenini oluşturduğunu kaydeden Özgöker, sadece AB’ye uyum konusunda mevzuatların uyumlaştırılmasının yeterli olmayacağını belirtti.

Yeni Kanunun detaylarını katılımcılarla paylaşan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Çağlar ise, kanunun hazırlanmasında tamamen AB yönergelerinin temel alındığını ve pazara yönelik bilinçli tüketicilerin olmasını güçlendirmek amaçlı hazırlandığını ifade etti. Kanun ile amacın yıkıcı cezalar uygulamaktan çok tüketime yön vermek olduğunu belirten Çağlar, AB mevzuatında yer alan düzenlemelerin yüzde 99 oranında uyumlaştırıldığını açıkladı. Çağlar, tüketici kredileri, müşteri satış sözleşmesi, kredi kartı uygulamaları gibi alanlarda ise AB’den farklı olarak daha sıkı tedbirlerin geçerli kılındığını hatırlattı.

Seminerde gerçekleştirilen ve TÜRDER Genel Koordinatörü Musa Karademir’in başkanlığını yürüttüğü “AB Ekseninde Kanunun Değerlendirilmesi” başlıklı oturumda, TÖF ve TÜBİDER Genel Başkanı Fuat Engin, 2014 İlerleme Raporu’nda tüketici haklarının korunması konusunda olumlu mesajlar verildiğini ancak Türkiye’de her sektörde büyük bir denetim eksikliğinin olduğunu hatırlattı. Engin, en önemli sorunlardan birinin tüketicinin haklarını bilmemesi olduğunu belirtirken, her türlü sözleşmelerde tüketicinin bilgilendirilmediğini sözlerine ekledi ve tüketici örgütlerine yeterli desteğin sağlanması çağrısında bulundu.

TÜKODER Genel Başkanı Haşmet Atahan konuşmasında, konuya ilişkin Batı’dan farkımızı, STK ve tüketici odaklı çalışmaların yapılmayışına bağladı. Tüketici dernekleri olarak kamu ile her türlü çözüme hazır olduklarını ve tüketici şikayetlerinin çözümünde yardım merkezleri kurulmasını önerdi.

Rekabet Kurumu Uzmanı Yalçıner Yalçın konuşmasında kamu otoritesinin, daha katılımcı bir politikayla beraber başarıya ulaşabileceğine inandığını kaydetti. Yalçın ayrıca Rekabet Kanunu ile Tüketici Kanunu’nun birbirini tamamlayıcı olduğunu ancak tek farkın Rekabet Kanunu’nun teşebbüs davranışları üzerine yoğunlaştığını belirtti.

Saygılarımızla,

 

 Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER

TÜRDER Genel Başkanı

 

Basın Haberleri

http://www.dha.com.tr/5-milyon-skayeti-cozum-bekliyor_1041051.html
http://www.yenisafak.com/ekonomi/5-milyon-tuketici-sikayeti-cozum-bekliyor-2316538
http://www.milliyet.com.tr/tuketici-kanunu-ab-ye-yuzde-99-uyumlu-istanbul-yerelhaber-1000033/
http://www.haberler.com/tuketici-kanunu-ab-ye-yuzde-99-uyumlu-ancak-5-7751310-haberi/ http://www.radikal.com.tr/ekonomi/tuketicilerin_toplam_5_milyon_sikayeti_cozum_bekliyor-