Tüketici Haftası Paneli

13 Mart 2015

TURDER; Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla, bu yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Tüketici Federasyon ve Dernekleri bir araya gelerek, birlikte Tüketici Haftası ve Dünya Tüketiciler Günü’nü kutladı.

PANEL PROGRAMI

13:00-13:30    Açılış Konuşmaları

Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Genel Başkanı Arel Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Fuat ENGİN : Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı

Celal TOPRAK : Ekonomi Gazetecileri Derneği  (EGD) Genel Başkanı

Sefa TARGIT : Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Krl. Bşk.

Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Rekabet Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Mehmet ÇİVİ : Arel Üniversitesi Rektörü

13:30-16:00     PANEL

13:30- 14:45    Birinci Oturum

Yeni Tüketici Kanunu ile Rekabetin Korunması Konusundaki Mevzuat ve Uygulamaları

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN : Arel Üniversitesi İİBF Dekanı ve Rektör Yrd.

Konuşmacılar:

Fatma ÇAĞLAR : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Mert KARAMUSTAFAOĞLU : Rekabet Kurumu Başuzmanı

14:45 – 15:00 Kahve Arası

15:00-16:30 İkinci Oturum

Türkiye Tüketici Hareketi Oluşumu ve STK’ların Görüş ve Beklentileri

Oturum Başkanı:

Musa KARADEMİR : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Genel Koordinatörü

Konuşmacılar:

Murat KÖSE : Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkan Vekili

Ruhi ORHAN : Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel BaşkanYrd.

Haşmet ATAHAN : Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı

Levent KÜÇÜK : Tüketiciler Derneği    (TÜDER) Genel Başkanı

Aydın AĞAOĞLU : Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı

Osman İLHAN : Tüketici Hakları ve Çevreyi Koruma Derneği (TÜRÇED) Genel Başkanı

Ali ÖZTÜRK : Tüketici Mağdurları ve Çevreyi Koruma Derneği (TÜKÇED) Genel Başkanı

Jale YANILMAZ : Tüketici Hak Arama Derneği (THAD) Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği (TÜRDER) Genel Başkanı

16:30-16:45     Soru Cevap

16:45-17:15     Değerlendirme ve Kapanış

Hüseyin BOZDAĞ : Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Genel Başkanı

Doç. Dr. Güngör KEŞÇİ : Arel Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanı

17:15-18:00     Plaket Töreni ve İkram

 

 

BASIN BÜLTENİ

DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ PANELİ YAPILDI

İstanbul Arel Üniversitesi ev sahipliğinde; Dünya Tüketiciler Günü Panelinde; Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği (TÜRDER), Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) ve Türkiye Tüketici Hareketi (THH); yeni tüketici yasasını, elektirikte kayıp-kaçak bedellerinin tüketiciye ödilmesi, banka kredi dosya masraflarının iadesi, tüketici hakem heyetlerinin yaşadığı sıkıntılar, tüketici sorunlarını ve rekabet hukukunu konuştu. Ayrıca tüketici dernek ve federasyonlarının bir araya gelerek, işbirliği-güçbirliği kapsamında oluşturuduğu Türkiye Tüketici Hareketi’ni anlattı. Panel sonrasında konuşmacılara ayrı ayrı “Teşekkür Plaketi” verildi.

Panelin Açılış Konuşmalarında:

** Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Genel Başkanı, Doç. Dr. Uğur Özgöker,

Birleşmiş Milletler örgütü tarafından geliştirilen Evrensel Tüketici Hakları kapsamında güvenlik, sesini duyurmak, bilgi edinmek, temsil edilmek, güvenli gıda hakkı, sağlıklı çevrede yaşamak, şikayet hakkına sahip olmak, gibi tüketici hakları hakkında bilgi verdi.

** Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin,

Tüketicilerin örgütlenmesi, bilinçlenmesi ve tüketici haklarının farkında olması gereğini belirterek; Tüketicilerin karşılaşmakta oldukları sorunları sıralayıp, bu alanda, Satıcıların ve Üreticilerin görev ve sorumlulukları ile Kamu Otoritelerinin görevlerini ortaya koydu.

** Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Celal Toprak,

Tüketicinin dünyanın en güzel şeylerini hak ettiğini ve talep etmesi gerektiğini; tüketicinin talep etmezse, haklarına sahip çıkamayacağını; gençlerin, bu konuda istekli ve önde olmaları gerektiğini belirtti.

** Sektörel Dernekler Federasyonu Başkanı Sefa Targıt,

Bir anlamda üreticiler birliği olduklarını açıklayarak, üretici ve sanayiciler olarak, tüketici haklarına dikkat etmelerinin şart olduğunu, aksi halde, sanayinin gelişmesinin mümkün olamayacağını ifade etti.

** Rekabet Kurumu Başkanı adına konuşan Erkan Yardımcı,

Rekabet Kurumu olarak, görevlerinin doğrudan tüketiciyi korumak olmadığını, ancak, rekabetin korunmasını sağlayarak tüketici refahının artırılmasını sağlamak olduğunu belirterek, rekabeti ihlal eden üreticilere ve Kamu Otoritesinin rekabeti ihlal edecek girişimi ve mevzuatına müdahale görevlerinin de bulunduğunu belirtti.

** İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Çivi,

Tüketicinin, insana ve çevreye zararlı ürünler kullanmaya maruz bırakılmamasını ve pazarda esnaf-satıcı tarafından kandırılmaması gerektiğini ifade etti.

Panelin Birinci Oturumunu İstanbul Arel Üniversitesi İİBF Dekanı ve Rektör Yrd. Derman Küçükaltan yönetti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Çağlar,

Sunumunda “Bilinçli Tüketici – Basiretli Tacir” ifadesini kullanarak; tüketici haklarının iyileştirilmesi, Tüketiciyi Koruma Kanunun tüketici lehine uygulanması, mevzuatın AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi yolunda çalışmalarını anlattı. Ayrıca hak arama yolları, hakem heyetleri, tüketici mahkemeleri ve Tüketici Derneklerinin önemini ifade etti.

** Rekabet Kurumu Baş Uzmanı Mert Karamustafaoğlu,

Tüketici rehahı, Anayasamızda tüketiciyi koruma ilkeleri, rekabetin geliştirilmesi hakkında Kurumun görüşlerini dile getirerek, şeffaf piyasa gereğinden, rekabetin dünyada ve ülkemizde gelişmesinden, değişim rüzgarlarından, AB standartlarına uyumu anlattı. Rekabetin ihlal edilmesi halinde Rekabet Kurumunun almakta olduğu tedbirler, rekabeti ihlal eden sektörler, verilen cezalar hakkında bilgiler verdi.

Panelin İkinci Oturumunu; Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Genel Koordinatörü Musa Karademir yönetti. Bu Oturumda;

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkan Vekili ve Tüketici Güvenliği Derneği (TGDER) Genel Başkanı Murat Köse,

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Ruhi Orhan,

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Haşmet Atahan,

Tüketiciler Derneği      (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük,

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu,

Tüketici Hak Arama Derneği (THAD) Yönetim Kurulu Üyesi Jale Yanılmaz,

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği (TÜRDER) Genel Başk. Doç. Dr. Uğur Özgöker,

Tüketici hakları, tüketicilerin yaşadığı sorunlar, tüketici farkındalığının ve bilinçlenmesinin önemini vurguladı. Tüketici haklarını ihlal eden sektörlerden örnekler verildi. Tüketici örgütlerinin üst kurumlarda rol almaları gereği, kamu kurumlarının tüketici dernekleri ile işbirliği, tüketicilerin, yoğun biçimde derneklerine üye olmaları ve haklarını korumak için ortak hareket etmeleri gereği üzerinde ayrı ayrı konuştular. Özellikle tüketicilerin haklarını korumada yetersiz ve ilgisiz kaldığı vurgulandı. Demokratik toplum, bilinçli tüketici olmak için STK’ların önemli olduğu, bundan dolayı da Türkiye Tüketici Hareketi’nin oluşumuna zemin hazırlandığı vurgulandı.

** Panelin Sonuç ve Değerlendirmesini de Doç. Dr. A.Güngör Keşci yaptı.

Tüketici Haklarının, sadece Dünya Tüketiciler Gününde değil, sürekli olarak takip edilmesi ve savunulması gerektiğini, tüketicilerin tribünden sahaya inmeleri gerektiğin, kurumsal yönetim prensiplerinin, etik kuralların, uluslararası standartların uygulanarak, tüketicilere sağlıklı ve güvenilir ürün ve hizmetler sunulması gerektiğini söyledi. Ayrıca güçlü kuruluşların yaptıkları sözleşmelerde, tek taraflı sözleşme hazırlayarak tüketiciye empoze ettikleri; oysa yasalara göre sözleşme şartlarının, belirli bir süre önceden tüketicilere verilerek inceleme ve anlama fırsatı verilmesi gerektiği ve sözleşme şartlarının iki tarafça birlikte hazırlanması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Bilinçli Tüketici – Basiretli Tüccar kavramının önemi, Tüketici refahının artırılması, üreticiler ve tacirler tarafından çevreye önem verilmesi gereğinden bahsederek, bankaların kendi aralarında yaptıkları centilmenlik anlaşmalarının aslında rekabeti ve tüketici haklarını ihlal eden Kartel Anlaşması olduğunu, Kamu Otoritesinin tüketici hakları konusunda daha duyarlı olması, Sivil Toplum Kuruluşları etrafında tüm tüketicilerin birleşerek, demokratik toplumun gerçekleştirilmesi, böylece Ekonomik Kalkınma, Refah Artışı ve Sosyal İyileşmenin gerçekleştirilmesi gereği üzerinde durdu.

Saygılarımızla,

  

Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER

TÜRDER Genel Başkanı