TTH Kuruluşu

03 Şubat 2015

Tüketici Haklarının Korunması konusunda işbirliği-güçbirliği yapmak üzere, 2 Federasyon ve 9 Tüketici Derneği bir araya gelerek, Türkiye Tüketici Hareketi isimli yeni bir Platform oluşturdu. TÜRDER’e bu oluşun bir parçası ve kurucularından oldu.

TÜRKİYE TÜKETİCİ HAREKETİ PLATFORMU BİLDİRGESİ

Ülkemiz tüketici hakları mücadelesi ile 1980’lerde tanıştı. On yıllardır yükselerek devam eden Türkiye tüketici hakları mücadelesi; ülkemizde katılımcı demokrasinin gelişmesi, devlet-birey ilişkisinde ülkenin gerçek sahibinin devlet değil, yurttaş olduğu anlayışının yerleşmesi, yurttaşın hakkını arama, sorgulama, hesap sorma eğiliminin güçlendirilmesinde yadsınamaz çaba ve katkıya sahiptir.

Küresel ekonomideki yaygınlık, teknolojideki başdöndürücü gelişmeler, ekonomi ve yönetim mimarisindeki değişimler, özellikle ülkemiz bakımından demokratik kültür ve toplumsal yapımızdaki değişimler, tüketici hakları mücadelesinde yeni bir evreye geçilmesine işaret etmekte, hatta zorunlu kılmaktadır.

Bu saptamalar ışığında; zamanın ruhuna uygun tüketici hakları mücadelesini geliştirmek genel amacına yönelik olarak; bu mücadele içindeki tüketici örgütlenmelerinin birlik ve dayanışmasını sağlamak, yerel-uluslararası zeminde yaygın, güçlü ve etkin çalışmalar yapmak, kurumsallaşmaya uygun projeler ile ülkemiz insanının yaşam ve yönetim standardını daha üst noktaya taşımak için Türkiye Tüketici Hareketi Platformu girişimi kurulmuştur.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı

Mehmet Bülent Deniz

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı

Hasan Atak

Tüketici Güvenliği Derneği  TGDER Genel Başkanı

Murat Köse

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı

Turhan Çakar

Tüketici Hak Arama Derneği  (THAD) Genel Başkanı

 Nihat Altay

 Tüketiciler Derneği  (TÜDER ) Genel Başkanı

Levent Küçük

Tüketici Mağdurları ve Çevreyi Koruma Derneği (TÜKÇED ) Genel Başkanı

Ali Öztürk

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı

Haşmet Atahan

Tüketici Hakları ve Çevreyi Koruma Derneği (TÜRÇED); Genel Başkanı

Osman İlhan

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı

Aydın Ağaoğlu

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği (TÜRDER) Genel Başkanı

Doç. Dr. Uğur Özgöker