Uğur Özgöker: Tüketici Ve Rekabet Akademisi Zaruri Hale Gelmiştir

Prof. Dr. Uğur Özgöker: Tüketici ve Rekabet Akademisi ülkemiz için zaruri hale gelmiştir… Tüketici ve Rekabetin Korunması Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, son yıllarda tüketici şikayetlerinde artan parametrelerin ve beklentilerin dikkate alınarak ‘’Tüketici ve Rekabet Akademisi’’nin kurulmasına dair taleplerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a bir mektup ile sundu.

Akademinin kurulma gereksinimleri ve kuruluş modeline yer verilen talep mektubuna değinen Özgöker, sözlerine şöyle devam etti:

Uğur Özgöker: Tüketici Ve Rekabet Akademisi Zaruri Hale Gelmiştir | 4 Ağustos 2022

Özgöker, pandemi sonrası hareketlenen ticari hayat ile beraber enflasyonist ortamın tüketiciyi zora sokan sonuçlarına ve bunu kurumsallaştıran gelişmelere dikkat çekti. Tüketicinin yanıltılma yoluyla zarar görmesi haricinde, abartılı ve hakkaniyetsiz zamlar ile de iyice zorda kaldığına ve nefes alması gerektiğine değinen Özgöker, bu koşulların tüketici lehine dönüşümünde Akademinin önemine vurgu yaptı. Özgöker, milli ekonomi ve tüketim bilincinin korunması için, ekonomimizi terörize etmeye çalışan bu ‘’sistematik’’ zorbalıktan kurtulmanın zaruriyetine değindi. Tüketici olan Türk Vatandaşlarının yaşam standartları ve refah seviyelerinin artırılması için Ticaret Bakanlığına ‘’Tüketici ve Rekabet Akademisi’’nin kurulmasını teklif ettiklerini belirtti.

Uğur Özgöker: Tüketici Ve Rekabet Akademisi Zaruri Hale Gelmiştir | 4 Ağustos 2022

Özgöker, sözlerine şöyle devam etti:

Ekonomimizi normal seyrine getirecek, yerli ve milli üretimimize uluslararası rekabette avantaj sağlayacak ve en önemlisi tüketicilerimizi istismar edilmekten koruyacak Tüketici Ve Rekabet Akademisi; T.C. Ticaret Bakanlığı ilişkili Bakanlık olmak üzere Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı 1 Başkan, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı 2 Başkan Yardımcısı yansıra, ÜAK – Üniversitelerarası Kurul, TOBB, TESK, TBB Türkiye Barolar Birliği, Tüketici Örgütleri Konfederasyonu ve EGD – Ekonomi Gazetecileri Dermeği tarafından belirlenecek 1 er üyeyle toplam 9 üyeden müteşekkil bir Bağımsız İdari Otorite yapısında oluşması hem iç siyasette hem de uluslararası ticaret ve rekabet politikasında çok etkili faaliyetler yürütmesine vesile olacaktır.

 

https://www.virahaber.com/ugur-ozgoker-tuketici-ve-rekabet-akademisi-zaruri-hale-gelmistir-65175h.htm