Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi; WYG Türkiye liderliğinde, WYG International Limited, PRYSMA ve ADICONSUM Konsorsiyumu tarafından 7 Mayıs 2018 de, projenin sözleşme makamı Merkezi Finans Ve İhale Birimi ve faydalanıcı kurumu Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü olarak projeye başlanılmıştır. 24 ay boyunca uygulanacak proje 2020 Mayıs ayında tamamlanacak iken pandemi sebebiyle ek süre ile uzatılmıştır.

Projenin genel hedefi; AB müktesebatı ve AB üye ülkelerinin en iyi uygulamaları doğrultusunda sistemin tüm unsurlarını göz önünde bulundurarak daha iyi işleyen tüketici koruması sağlamaktır. İyi işleyen bir sisteme ulaşılması, kilit paydaşlar arasında iletişimin güçlendirilmesi ve farkındalığın arttırılması yoluyla tüketicinin korunmasının güçlendirilmesi sistemin etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Projenin kilit paydaşları ise başta tüketiciler, tüketici sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde bulunan alternatif uyuşmazlık çözümü (ADR) kuruluşları, kamu görevlileri, yüksek mahkeme başkan ve üyeleri ile tüketici mahkemesi hâkimleri, tüketiciye mal ve hizmet sunan esnaf ve tacirlerdir.

Projenin F ayağındaki etkinliğe 21 Eylül 2020 tarihinde başlanmış, üç gün süren; birinci gün Tüketici Kuruluşlarının Kapasitelerinin Arttırılması adı altında STK’lara yönelik konferans düzenlenmiştir. Tüm Federasyonların ve bağlı STK’ların temsilcilerinin bulunduğu konferansta Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Dr. Yakup Güzel Bey’in açılış konuşmasına müteakip Tüketiciler için AB Yeni anlaşmasının (2019/2161 Sayılı AB Direktifi sunumunu da Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Kutlu Köycü tarafından STK temsilcilerine aktarılmıştır.

Etkin Gönüllülük ve Kaynak Geliştirme ve iyi uygulama örnekleri anlatılmıştır

Eğitmen Mustafa Aydın tarafından Tüketici Dernekleri için (Tüm dernekler için geçerlilik arz eder) Etkin Gönüllülük ve Kaynak Geliştirme ve iyi uygulama örnekleri anlatılmıştır. Aslında hepimizin bildiği, kültürümüz köklerinde yatan, hocamızın dem vurduğu konuları tekrar hatırlamış, hayatımızın pandemi ile daha çetin mücadelesinde unuttuğumuz değil de atladığımız kısaca severek ve isteyerek, maddi çıkar beklentisi olmadan iyilik yapan kişilere denen gönüllülük kavramının ve neden gönüllü olmalıyız,  gönüllülük esası ile kurumlarımızın güven endeksini arttırarak kaynak da geliştireceğimizi öğrenmiş  olduk.

Böylece sayfalarca tüzüğümüzün olmasına gerek yokmuş

Güne öğleden sonra Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Dr. Yakup Güzel moderatörlüğünde; Dernekler Mevzuatı ve Tüketici Derneklerinin Durumu konulu panelimize geçtik. Panelimizin konukları; STK temsilcileri ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü temsilcisi Adnan Zengin Bey’lerdi. Adnan Bey STK temsilcilerinden soru ve sorunlarını alarak tek tek cevap verdi. Adnan Bey’in verdiği bilgiler çok açık yalın ve faydalıydı. Mesela; dernekler tüzüğünde 11 maddenin zorunlu olduğunu, diğer maddelerin ihtiyari olduğunu öğrendik. Böylece sayfalarca tüzüğümüzün olmasına gerek yokmuş. Eğer Tüzüğünüzde aidat alınması ve tutarı bilgisini eklemezseniz, aidat almak zorunda olmadığınızı ve denetimde de bunun sorgulanmayacağını bu vesile ile öğrenmiş olduk. Bu arada içişleri Bakanlığına bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü kurulalı 2 yıl oldu. Hayırlı olsun. Mutfağından gelen alanına hâkim, uygulama odaklı temsilcisi Adnan Bey’e de biz Tüketici Temsilcilerini aydınlattığı için teşekkür ederiz.

İkinci ve üçüncü gün konumuz Vaka Çalışmaları Üzerine Sektörel  Çalıştaylar idi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi, THY Temsilcisi, TÜRSAB Temsilcisi, Seyahat Acenteleri Birliği Temsilcisi, JOLY Tur Temsilcisi, USAŞ Temsilcisi gibi ulaşım ve turizm  sektörünün temsilcileri ile Tüketici Sorunlarını sektörel bazda masaya yatırdık. Kâh mevzuattan kaynaklanan eksiklikler yüzünden şikâyetlerin geldiğini tespit ettik, kah pandemi dolayısı ile kah da tüketicinin doğru bilgilendirilmemesinden. Notlar muhatapları tarafından alındı. Haberimizin başında da dediğimiz gibi amaç işleyen bir sisteme ulaşmak, paydaşların iletişimini güçlendirmek.

Bağcıyı dövmek değil!