Rekabet Kurulu Kararı

Rekabet kurulu kararı dokümanını görüntülemek için tıklayınız…

Rekabet Kurumu Portalı – Gerekçeli Kurul Kararı

6.10.2016 Solventaş Teknik Depolama A.Ş.’nin kontrolünün Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
6.10.2016 OTS İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin hisse devri yoluyla Onur ÖZ ve H. Brunner GmbH’nin ortak kontrolünden H. Brunner GmbH’nin tek kontrolüne geçmesi işlemine izin verilmesi talebi.
6.10.2016 Semt Marketçilik Lojistik İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından “Çağrı Semt” markası altında işletilmekte olan işletmelerin kiracılık haklarının ve bazı demirbaşlarının Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin işleme izin verilmesi talebi.
6.10.2016 IHI Corporation ile JFE Engineering Corporation iştiraki olan Japan Tunnel Systems Corporation ve Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. iştiraki olan Mitsubishi Heavy Industries Mechatronics Systems, Ltd. tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi talebi.
5.10.2016 Peker Yüzey Tasarımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bir kısım hissesinin Magnesia S.A.r.L tarafından devralınması suretiyle ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
5.10.2016 Tedrive Steering Systems GmbH ve iştiraklerinin, Knorr-Bremse AG ile Robert Bosch GmbH’nin ortak kontrolünde bulunan Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
5.10.2016 – Rekabet Kurulu’nun 20.04.2016 tarihli ve 16-14/219-M sayılı kararı uyarınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin (Merrill Lynch), Soruşturma Bildirim Yazısı’nda Merrill Lynch hakkında karartılarak kullanılan evrak ve delil orijinallerinin kendileri ile paylaşılması talebinin, 07.06.2016 tarihinde ilgili Daire Başkanlığı tarafından uygun bulunmaması üzerine, anılan işlemin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca bir üst merci tarafından değerlendirilerek karar verilmesi talebi,
5.10.2016 Rekabet Kurulu’nun 19.02.2015 tarih, 15-08/108-M sayılı ve 07.07.2015 tarih, 15-28/319-M sayılı kararları uyarınca, Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin de arasında bulunduğu teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin dosyaya giriş talebinin değerlendirilmesi.
5.10.2016 Rekabet Kurulu’nun 10.11.2015 tarih ve 15-40/667-M sayılı kararı uyarınca Dow Türkiye Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin çeşitli uygulamalarla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde şikâyetçinin dosyaya giriş talebinin değerlendirilmesi.
5.10.2016 National Bank of Greece S.A’ nın %100 iştiraki olan NBGI PE tarafından yönetilen 11 limited ortaklığın her birindeki National Bank of Greece S.A. veya bir bağlı şirketine ait ortaklık hisseleri üzerindeki ortak kontrolün, Goldman Sachs Asset Management, L.P ve Deutsche Altemative Asset Management tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
5.10.2016 Acron Bilişim A.Ş.’nin %50 oranındaki hissesinin EOH International Proprietary Limited tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
5.10.2016 Reichhold Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %(…..) oranındaki paylarının, Volantis Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yakut İŞÇİMENLER ve Kutiş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.