Pandeminin parlattığı sektörlere süper teşvikler geliyor!

Aşı, tanı kiti, suni organ, biyoteknolojik ilaç, kalp pili, şırınga, tansiyon aleti, kan torbası, diyaliz seti gibi ürünlere süper teşvik verilecek. 10 Ağustos’ta başlayan başvurular, 13 Eylül’e kadar devam edecek.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre teknoloji ağırlıklı sanayi ürünlerinin Türkiye’de üretilerek, yıllık yaklaşık 30 milyar dolar düzeyindeki dövizin ülkede kalmasını öngören Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda bu kez, pandeminin öne çıkardığı kimya ve sağlık sektörleri için yatırım çağırısına çıkıldı.

İlk olarak 2019 yılında kamuoyuna duyurulan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, temel olarak yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin Türkiye’de üretilerek, bunların ithalatına harcanan paranın ülkede kalması amaçlanıyor. İlk olarak makine sektörü için 2019 yılında çağrıya çıkılırken, bu alanda başarılı sonuçlar alınmasının ardından pandemi döneminde Üretimde Yapısal Dönüşüm ve Mobilite sektörleri için yatırım destekleri açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu alandaki son destek çağrısını, pandeminin başladığı günden bu yana gündemde olan kimya ve sağlık sektörleri için yaptı. Her iki sektörde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında toplam 421 ürüne destek verilecek. Ayrıca, yenilikçi teknoloji alanı başlığı altında 16 kategoride yapılacak yatırımlara destek sağlanacak. Ön başvurular 13 Eylül’e kadar devam edecek.

Yenilikçi teknoloji alanına göre 16 kategoride destek verilecek

Petrokimya ara mamulleri ve katkı maddeleri, Radar soğurucu yüzeyler, Kan ve kan ürünleri, Kanser ve otoimmün hastalıklar için ilaç taşıyıcı sistemler, Biyoteknolojik ilaçları geliştirilmesi ve üretimi, Diğer ilaç teknolojileri, Kişiselleştirilmiş tıp, Aşı ve immünolojik ürünler, Rejeneratif tıp ve yapay doku, BİT tabanlı yenilikçi tıbbi cihazlar, Yenilikçi tıbbi görüntüleme sistemleri, Yeni nesil protez ve ortez, Yenilikçi tıbbi sarf malzemeleri, Yenilikçi implantlar, Tanı kitleri, Robotik teknolojiler.

50 milyon lira üzeri proje bazlı desteklerden yararlanacak

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında çıkılacak çağrılar kapsamında onaylanan yatırımlardan 50 milyon lira ve üzerindekiler Proje Bazlı Devlet Desteklerinden yararlanacak.

Yatırım tutarının iki katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, 10 yıl gelir vergisi stopaj desteği, enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’sine kadar 10 yıl süreyle enerji desteği, yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği, hibe desteği, yatırım tutarının yüzde 49’unu geçmemek üzere 10 yıl içinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla sermaye katkısı.

49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi, 5 yıl istihdamı koruma şartıyla bedelsiz yatırım yeri tahsisi, kamu alım garantisi.

Desteklenecek 421 üründen bazıları

Kimya: Polietilen( alçak ve yüksek yoğunluk), tetil alkol, ham gliserol, klor, arsenik, saf amonyak, potasyum nitrat, aseton, asetik asit, akrinonitril, melamin, gübre hammaddeleri(üre, amonyum sülfat, azot), çeşitli tarım ilaçları, DNA temelli biyolojik işaretleyiciler, PVC polivinil klorür, kauçuk çeşitleri,

Sağlık: Aşı, bağışıklık ürünleri, kalp kapakçığı, C vitamini, A vitamini, diğer, hormon, diğer antibiyotik, hemoglobin, antibiyotik içeren ilaç, alkollü çözeltiler, kontakt lens, idrar sondası, katater, tansiyon aleti, böbrek makinesi, endoskop, diyaliz setleri, vücudun suni parçaları, işitme cihazları.

Ankara Kalkınma Ajansı da 15 milyon liralık hibe program açıkladı

Ankara Kalkınma Ajansı da Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı ile 15 milyon liralık bir kaynağı, ürün geliştirme üretim ve ticarileştirme kapasitelerinin geliştirilmesi için kullandıracak. Ankara’da tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren sektörlerdeki firmaların, 250 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki projeleri yüzde 100 oranında desteklenecek. İlk başvurular 23 Ağustos’ta alınacak ve 23 Eylül’e kadar devam edecek.

Dünya