Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde Ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik  Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak  Ön Bildirimlerde Ve İzin Başvurularında Takip  Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.