Mevzuatlar

Avrupa Komisyonu’nun

-Tüketici Hakları Direktifi
-Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi
-Haksız Şartlar Direktifi
-İhtiyati Tedbir (Injunctions) Direktifi ve
-Fiyat Bildirimi Direktiflerinde

değişiklik yapan ve özellikle dijital tüketicinin korunması ile ilgili ilave hükümler getiren bütüncül AB Mevzuat değişiklikleri (New Deal for Consumers) 7 Ocak 2020 itibariyle AB düzeyinde yürürlüğe girmiştir.

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ YÖNERGESİ

Tüketiciler için Yeni Fırsat

Avrupa Birliği Konseyi

REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK SORUŞTURMALARDA UYGULANABİLECEK UZLAŞMA USULÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN