Mesleki Yeterlilik Kurumu Ekim 2017 Haber Bülteni

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Haberleri
Sınav ve Belgelendirme Dairesi Bşk. Haberleri
Genel Haberler
Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Bşk Haberleri
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Haberleri