EPDK (Enerji Piyasası düzenleme Kurumu) Serbest Tüketici Limitini 2021 yılı için 1200 kWh ‘a çekti.

EPDK (Enerji Piyasası düzenleme Kurumu) Serbest Tüketici Limitini 2021 yılı için 1200 kWh ‘a çekti. Bu daha fazla tüketicinin tedarikçisini serbest şekilde belirleyeceği, daha fazla rekabet olan bir elektrik piyasası anlamına gelmekte.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201222-4.pdf